Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Show simple item record

dc.contributor.author Шарапава, А. В.
dc.date.accessioned 2023-02-09T11:17:47Z
dc.date.available 2023-02-09T11:17:47Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Беларуская мова (прафесійная лексіка) [Электронный ресурс] : метад. рэк. да практыч. заняткаў для студэнтаў / склад. А. В. Шарапава. - Магілеў : Беларус.-Рас. ун-т, 2022. - 39с. ru_RU
dc.identifier.uri http://e.biblio.bru.by/handle/1212121212/26997
dc.description.abstract Метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў дзённай і завочнай форм навучання. Метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» уключаюць у сябе практычныя заданні рознага тыпу для праверкі і замацавання ведаў па розных раздзелах вучэбнай дысцыпліны, заданні для кантралюемай самастойнай работы студэнтаў, пералік пытанняў для заліку, спіс літаратуры для вывучэння. Прызначаецца студэнтам І курса тэхнічных спецыяльнасцяў дзённай і завочнай форм навучання ru_RU
dc.language.iso ru ru_RU
dc.publisher Белорусско-Российский университет ru_RU
dc.subject методические рекомендации ru_RU
dc.subject практические занятия ru_RU
dc.subject дневная форма обучения ru_RU
dc.subject заочная форма обучения ru_RU
dc.subject все специальности ru_RU
dc.title Беларуская мова (прафесійная лексіка) ru_RU
dc.title.alternative Метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў дзённай і завочнай форм навучання ru_RU
dc.type Book ru_RU
dc.type Learning Object ru_RU
dc.subject.spec 1-25 01 04 Финансы и кредит ru_RU
dc.subject.spec 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии ru_RU
dc.subject.spec 1-27 01 01 Экономика и организация производства ru_RU
dc.subject.spec 1-27 02 01 Транспортная логистика ru_RU
dc.subject.spec 1-28 01 02 Электронный маркетинг ru_RU
dc.subject.spec 1-36 01 01 Технология машиностроения ru_RU
dc.subject.spec 1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства ru_RU
dc.subject.spec 1-36 01 04 Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов ru_RU
dc.subject.spec 1-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства ru_RU
dc.subject.spec 1-36 07 02 Производство изделий на основе трёхмерных технологий ru_RU
dc.subject.spec 1-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование ru_RU
dc.subject.spec 1-37 01 02 Автомобилестроение ru_RU
dc.subject.spec 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей ru_RU
dc.subject.spec 1-37 01 07 Автосервис ru_RU
dc.subject.spec 1-40 05 01 Информационные системы и технологии ru_RU
dc.subject.spec 1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств ru_RU
dc.subject.spec 1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки информации ru_RU
dc.subject.spec 1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы ru_RU
dc.subject.spec 1-54 01 02 Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов ru_RU
dc.subject.spec 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство ru_RU
dc.subject.spec 1-70 03 01 Автомобильные дороги ru_RU
dc.subject.spec 01.03.04 Прикладная математика ru_RU
dc.subject.spec 09.03.01 Информатика и вычислительная техника ru_RU
dc.subject.spec 09.03.04 Программная инженерия ru_RU
dc.subject.spec 12.03.01 Приборостроение ru_RU
dc.subject.spec 12.03.04 Биотехнические системы и технологии ru_RU
dc.subject.spec 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ru_RU
dc.subject.spec 15.03.01 Машиностроение ru_RU
dc.subject.spec 15.03.06 Мехатроника и робототехника ru_RU
dc.subject.spec 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы ru_RU
dc.subject.spec 27.03.05 Инноватика ru_RU
dc.subject.spec 41.03.01 Зарубежное регионоведение ru_RU
dc.identifier.udc 811.161.3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account